WTB-Bygg er interessert i å kjøpe tomter på Romerike for utvikling av mindre og mellomstore boligprosjekter, fortrinnsvis i områder som er regulert til boligformål.

Vi ser etter ferdig regulerte tomter det kan bygges eneboliger, tomannsboliger eller mindre leilighetskompleks.
Derfor ønsker vi å komme i kontakt med deg som tomteeier med tanke på en vurdering av utviklingsmuligheter og verdier for din tomt.
Så dersom du har en slik eiendom, ta gjerne kontakt for en hyggelig, uforpliktende prat.

Web:s-ca-15

Instagram Icon Large

Facebook-Icon52

Twitter-icon52